Svet-Stranek.cz
... tvoríme pre vás ...
Architektúra záhrad

Projekcia:... tvoríme pre vás ...

Projekcia

Rovnako ako stavba domu aj vytvorenie Vašej vysnívanej záhrady je podmienené dokonalým zvládnutím prípravnej, projekčnej a realizačnej fázy.
I. Pre vytvorenie ideálnej záhrady je dôležité vychádzať z požiadaviek a predstáv ľudí, pre ktorých je daný priestor určený. Prvým krokom prípravnej fázy je preto prvotná konzultácia s klientom priamo na mieste.
Po obhliadke pozemku a diskusii s investorom sa vytvára prvá skica. Pri vypracovaní štúdie berieme ohľad na možnosti a obmedzenia lokality vzhľadom na prírodné a klimatické pomery.

Obsah štúdie:
> výkresová časť (pôdorysné riešenie, pohľady)
> predbežný rozpočetII. Na základe štúdie, odsúhlasenej investorom, sa následne vypracuje projekt, ktorý je konečnou formou riešenia záhrady.
Projekt sa spracováva počítačovým programom, ktorý umožňuje vizualizáciu záhrady v rôzných ročných obdobiach. 3D prevedenie Vás vtiahne na prechádzky Vašou budúcou záhradou.

Obsah projektu:
> výkresová časť (pôdorysné riešenie,osadzovací plán, pohľady, plán závlahy)
> 3D ukážky
> technická správa (rozpočet, zoznam materiálu, harmonogram prác, návod na údržbu)III. Po odsúhlasení projektu nasleduje fáza realizácie. Na základe predloženého projektu sa vybuduje Vaša záhrada.


Tým sa naša práca samozrejme nekončí. Záhrada je živý materiál, vyžadujúci väčšiu či menšiu starostlivosť. Jeden rok od odovzdania záhrady poskytujeme bezplatný záručný servis. V prípade záujmu je možnosť dohodnúť následne pozáručný servis.
návštěvníků stránky
celkem47 643
tento týden62
dnes3